V75 6 augusti


V75-1: 1 Reven Dejavu försöker hålla ut springspåren från start, men det blir nog svårt. 3 L.L.Royal kan troligen köra sig till ledningen efter en bit.


V75-2: 2 Voice of Reason och 4 M.T.On Target gör upp om spets. Klar fördel 4.


V75-3: Det är ingen som tar en längd på 1 Milliondollarrhyme från start.


V75-4: Innerspårets 1 Ramstad Balder är väldigt startsnabb och håller ledningen.


V75-5: Flera startsnabba, men från ett perfekt utgångsläge borde 2 Park View kunna hålla ut övriga från start och överta ledningen från 1 Isa.


V75-6: Springspåren är snabba och troligen sitter 6 Fluttershy A.F. i ledningen efter en bit. Antingen av egen kraft eller att man övertar från 7 Lasses Tara.


V75-7: 1 Turenne öppnar bra den första biten och kommer försöka svara ut 2 Doldis och 3 Kee Keeper. Med tanke på startspåren är det knapp fördel 1 Turenne.